48 506 206 092

[email protected]

Każdego dnia lekarz świadczący usługi medyczne boryka się z problemami, które nie są znane innym przedsiębiorcom. Wykonywany zawód jest związany z ciągłym ryzykiem i nieustającym niebezpieczeństwem poniesienia konsekwencji za nie zawsze zawinione błędy. Sytuacja podmiotów leczniczych jest o tyle bardziej skomplikowana, że przepisy o żadnej innej dziedzinie działalności gospodarczej nie zmieniają się tak szybko, jak przepisy o działalności leczniczej. Każdy miesiąc przynosi nowe zmiany, które często są bezwzględnie egzekwowane przez organy administracji państwowej, ale także przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Meandry prawa medycznego wymagają często pomocy zawodowego prawnika w celu osiągnięcia określonego celu, lub też zwyczajnie uniknięcia kłopotów.

Taki stan wymusza na podmiotach wykonujących działalność leczniczą potrzebę organizacji i wspólnego działania względem organów państwowych oraz Funduszu, który niemal zawsze wykorzystuje w kontaktach ze świadczeniodawcami swoją szczególną pozycję. Na rynku usług medycznych, szczególnie w zakresie małych podmiotów, istnieje konieczność wypracowywania wspólnej polityki względem działań podmiotów uprzywilejowanych.

Pomoc prawna opisywana na tej stronie skierowana jest głównie do lekarzy prowadzących własną działalność. Celem świadczonych przez moją kancelarię usług jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, ale także uzyskanie swoistej pewności obrotu prawnego, który może być w każdym momencie zaburzony.

W mojej ocenie ochrona prawna nie polega tylko na leczeniu objawowym, ale również na swoistej profilaktyce, którą najlepiej realizować w ramach stałej pomocy. Opłaty za usługi mają charakter ryczałtowy w ramach comiesięcznego abonamentu, dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego klienta.